EDUKA CONSULT, s.r.o.

EDUKA CONSULT, s.r.o.

Brníčko 1050
783 91 Uničov
IČ: 25356518
DIČ: CZ25356518

Informace o kanceláři EDUKA CONSULT, s.r.o.

DAŇOVÁ A ÚČETNÍ KANCELÁŘ

Společnost EDUKA CONSULT s.r.o. byla založena v roce 1996 dvěma společníky, daňovými poradci. Za dobu působení na trhu, jsme získali jméno a klientelu nejen na Olomoucku, ale na mnoha koutech ČR, klienty máme i v zahraničí a to v USA, ANGLII, ITÁLII, NĚMECKU.

 

Účetní práce a poradenství provádíme v sídle společnosti, anebo dle požadavků klientů dojíždíme k nim.

 

Předmětem našeho podnikání je především:

 • daňové poradenství
 • ekonomické poradenství
 • účetní poradenství a účetní práce

 

V rámci naší podnikatelské činnosti nabízíme zákazníkům následující služby:

 • daňové, účetní a ekonomické poradenství, služby daňového poradce
 • vedení finančního účetnictví a daňové evidence
 • převod z daňové evidence na účetnictví
 • outsourcing mzdové a personální agendy
 • vypracování vnitropodnikových směrnic
 • prodej a zaškolení programů ÚČTO a VABANK (účetní software)
 • různé typy školení ve vlastním školícím středisku, které má akreditaci MŠMT pro školení výpočetní techniky a účetnictví
 • v listopadu 2004 jsme zahájili provoz multifunkčního zařízení, kde probíhají také výukové  kurzy

 

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO EDUKA

V listopadu 2004 jsme zahájili provoz našeho školícího střediska, kde organizujeme výukové kurzy, semináře a školení.

Akreditace MŠMT pro školení výpočetní techniky a účetnictví s celostátní platností (Čj.: 33 106/04-20/647)

   

Ve školícím středisku probíhají školení a semináře v těchto odbornostech:

 

 • účetnictví
 • školení ke změnám zákonů v oblasti účetnictví a daní
 • jazykové (anglický, německý, francouzský, ruský aj.) pro začátečníky i pokročilé, intenzivní
 • práce na PC pro začátečníky, pokročilé a také pro seniory
 • školení a předvádění programů Vabank a WinVabank

 

K dispozici jsou klimatizované prostory občerstvení včetně učebny o celkové kapacitě 80 míst, další 3 stylové salonky i počítačová učebna, kde má veřejnost, mimo dobu kdy v učebně probíhá školení, přístup na internet.

 

Do kurzů se můžete přihlásit buď na telefonním čísle 585 051 922 nebo vyplněním formuláře - viz odkaz formulář objednávky. FORMULÁŘ OBJEDNÁVKY

 

PROGRAMY PRO ÚČETNICTVÍ

V roce 1996 jsme začali spolupracovat se společností SIT & KHASO v.o.s., která vytvořila program na podvojné účetnictví VABANK, který prodáváme a provádíme školení pro uživatele tohoto programu.

 

W i n V a b a n k     

WinVabank je program pracující v systému klient - server. Proto je vhodný pro práci v síti s více klientskými stanicemi a s centrálně uloženými daty. To zajišťuje snadné zálohování dat a tím i jejich vyšší bezpečnost.

Možnosti práce programu:

 • Klientské počítače i server pracují v systému Windows
 • Klientské počítače pracují v systému Windows, server v systému Linux

Verze programu WINVABANK START! zdarma

V a b a n k    

 

Finanční účetnictví pro malé a střední firmy pro DOS

 

Prodejní varianty:

VABANK ZÁKLAD Nejjednodušší verze programu obsahuje: Účetnictví pro účtování v jedné firmě.

VABANK MINI Obsahuje: Finanční účetnictví, Majetek, Fakturaci a Autoprovoz. Lze volit mezi verzí pro účtování jedné firmě nebo verzí pro účtování neomezenému počtu firem.

VABANK Rozšířená verze je určena pro účtování neomezenému počtu firem a je vhodná pro firmy, které nevedou sklady. Skládá se z těchto částí: Podvojné účetnictví, Majetek, Mzdy a personalistiku, Fakturaci a Autoprovoz.

VABANK KOMPLET Kompletní verze programu je určena pro účtování neomezenému počtu firem. Obsahuje všechny moduly tj. Podvojné účetnictví, Majetek, Sklady, Mzdy a personalistiku, Fakturaci a Autoprovoz.

 

Samostatné programy nezávislé na účetnictví

VABANK SKLAD Program zahrnuje: Sklady a Fakturaci. Navíc umožňuje pořizovat i účetní operace týkající se skladu a sledovat i přijaté faktury s možností vystavovat na ně příkazy k úhradě. Přenos účetních údajů je podporován do podvojného účetnictví VABANK nebo do jednoduchého účetnictví ÚČTO (Tichý a spol.).

VABANK POKLADNA Umožňuje rychlý prodej zboží pomocí pokladního systému a to s přímou vazbou na Sklad.

VABANK FAKTURACE Program je složen z Fakturace a Autoprovozu. Navíc umožňuje sledovat i přijaté faktury a vystavovat na ně příkazy k úhradě.

VABANK MAJETEK Samostatný program umožňující sledování Majetku.

VABANK AUTOPROVOZ Samostatný program pro evidenci Autoprovozu.

VABANK MZDY Samostatný program pro vedení Mezd a personalistiky.

 

S kým můžete přijít do kontaktu?

Ing. Věra Poštulková, jednatelka

Telefon:+420 585 051 922

 

Získala v lednu 1996 osvědčení daňového poradce a v roce 1998 i certifikaci bilanční účetní.

Kde nás najdete?